Pár slov o mne

Volám sa Lýdia Cibulková a pochádzam z Ružomberka. Absolvovala som Obchodnú akadémiu, kde som maturovala v roku 2008. Následne som odcestovala na niekoľko mesiacov do Anglicka, kde som sa utvrdila v tom, že anglický jazyk mi je blízky a chcem sa v ňom zdokonaliť.

Začala som pracovať v susednom Rakúsku a popri práci som externe študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som úspešne dokončila štúdium programu anglický jazyk a kultúra v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a získala tak magisterský titul. Štátnu skúšku som absolvovala v máji 2017 a najbližší rok a pol som sa venovala nášmu prvému synovi.

Prekladám od začiatku roka 2019. Je to práca, ktorá ma napĺňa, posúva ma ďalej a mojím cieľom je vypracovať sa až na vrchol tejto profesie.