Cenník

Preklad z AJ do SJ

Cena za 1 normostranu - 1800 znakov vrátane medzier, zahŕňa úpravu finálneho textu do pôvodného formátu a korektúru. Cena závisí od typu textu a termínu.

od 13 €

Preklad zo SJ do AJ

Cena za 1 NS - cena zahŕňa korektúru textu.

od 13 €

Tlmočenie

Cena za 1 hodinu (60 minút) tlmočenia - účtovaná je min. 1 hodina, v cene nie sú zahrnuté cestovné náklady.

50 €

Množstvová zľava

Cena za 1 NS pri prekladoch s rozsahom viac ako 50 NS v rámci jednej objednávky.

10%

Príplatok za konzultáciu (cena za 1 NS)

V prípade textov, pri ktorých je potrebná konzultácia s odborníkom nad rámec všeobecného rozhľadu a možnosti vyhľadania informácií na internete (lekár, vedec, špecialista na danú tému, atď.).

20 €

Príplatok za expresný preklad (cena za 1 NS)

Do 24 hodín, max. 10 NS.

50%

Pri textoch, ktoré nepresahujú 1/2 NS sa účtuje min. cena za 1/2 NS, t.j. 6,50 €. Cena prekladu sa vždy odvíja od jeho množstva (počet znakov), od potreby konzultácie s odborníkom a od termínu, kedy má byť preklad vyhotovený. V prípade potreby je možné preložiť 1 NS ako ukážku pre tým, ako bude zadaná záväzná objednávka.

Platba za tlmočenie - záloha vo výške 50 % z celkovej sumy sa vypláca dopredu, zvyšok po poskytnutí tlmočníckych služieb.

V prípade ďalších otázok alebo záujmu o nezáväznú cenovú kalkuláciu ma neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese, alebo telefónnom čísle.