Preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka

Preklad

Neúradný (bez pečiatky) preklad dokumentov, návodov na použitie, životopisov, abstraktov a mnohých iných dokumentov vo formáte Word, Excel, PowerPoint, PDF, alebo ich vytlačenej verzie.

Tlmočenie

Tlmočenie na stretnutiach, rokovaniach, príhovoroch a iných príležitostiach z anglického do slovenského jazyka a opačne.