Referencie

Mgr. Monika Hanzlíková, prekladateľka:

"S Mgr. Lýdiou Cibuľkovou sme spoločne absolvovali štúdium v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdia vynikala v oblasti prekladu, pričom jej silnou stránkou bol predovšetkým odborný preklad. Vždy si dokázala poradiť s náročnou terminológiou a zachovať jasný a štylisticky čistý štýl výsledného textu v oboch jazykoch. Preto som ju približne pred dvoma rokmi neváhala osloviť s prosbou o pomoc pri rozsiahlych prekladoch odborných textov zameraných na marketing, technické dokumentácie či zmluvy. A urobila som dobre, pretože Lydka nesklamala. Nikdy nebol problém s termínom odovzdania, komunikáciou, či kvalitou práce. Spoluprácu s Lydkou vrelo odporúčam. Je to zanietená mladá prekladateľka s odbornosťou a kumštom v rukách." 

Mgr. Monika Vicianová, prekladateľka a korektorka:

"Profesionálne a kvalitné preklady vyhotovené odbornou rukou vyštudovanej prekladateľky, ktorá svoju prácu berie nielen zodpovedne, ale i s láskou."